Maranata - Kom, Herre Jesus!

Publicerar en undervisning jag hade i Långshyttan om maranatabudskapet. A och O är att leva nära Jesus. Många krafter söker att under vägen ta ifrån dig frimodigheten och att lägga tunga bördor på dig. Det finns dock en väg framåt. - Herre, vi beder att den första kärleken ska förökas, den som från djupet av hjärtat ropar: Kom, Herre Jesus!

https://play.acast.com/s/maranata/maranata-kom-herre-jesus

Kommentarer