Inlägg

Guds eviga rike

Ädelstenar, Frälsarkransen och Rosenkransen

Hur kan budskapet om Jesu tillkommelse bli en stridsfråga?