Vårt saliga hopp

För en tid sedan hade jag ett bibelstudium om Vårt saliga hopp, ett av bibelns finaste uttryck om Jesu tillkommelse. Se gärna på videon och påminns om det som är bestående. Trots prövningar och lidanden så vet vi att Jesus är densamme.

Kommentarer