Gud styr konungars hjärtan som vattenbäckar

Kommentarer