Inlägg

Gud styr konungars hjärtan som vattenbäckar

Uppmanar Bibeln till aga?