- Stoppa plågsamma djurförsök, hörs ropen …


… men fortsätt gärna att experimentera med barnens identitet.

Var finns alla de som värnar om mänskliga rättigheter när små barn utsätts för genusmanipulerande experiment?

Tusentals barn påverkas idag av den farsot som går som en löpeld över hela världen, där deras identitet ifrågasätts. I Storbritannien är det 2 600 barn som varje år tas med av sina föräldrar till ett statligt drivet utvecklingscenter i London för genetisk identitet, för att byta kön eller för att ”vara säkra på sin identitet”. Tavistock and Portman Foundation Trust tar emot och och hormonbehandlar barn från tre års ålder.

Enligt en skrämmande rapport från tidigare anställda utsätts barn för en sådan aggressiv medicinsk behandling att det med tiden kan leda till allvarlig genetisk skada på hälsan.
Specialister i psykologi som avgått i protest, larmade nyligen om klinikens experiment. De förmedlar sin oro över det oskäliga godkännandet av hormonbehandling hos barn.
En psykolog, som ville vara anonym, sa: "Vår rädsla är att unga människor blir överdiagnostiserade och sedan övermedicinerade."

”Vi är oerhört bekymrade över konsekvenserna av dessa behandlingar. För oss som arbetar med detta vet vi om problemen barnen kommer att få i framtiden”, säger en pensionerad specialist. Inte mindre än 35 psykologer har under protest lämnat kliniken i London de senaste tre åren. De säger att barn "överdiagnostiseras" av psykologer som inte kan bedöma patienter på rätt sätt av rädsla att bli märkta som "transfoba".

Under förra året tog kliniken emot 2 590 barn, jämfört med bara 77 patienter för ett decennium sedan. Fler än 3 000 barn finns i klinikens kösystem i väntan på behandling. Det är en ökning med 3 200% under en tioårsperiod (för flickor är ökningen 5 337%).
Samtidigt rapporteras om hur hundratals tidigare behandlade unga transpersoner desperat söker hjälp för att kunna komma tillbaka till sin ursprungliga identitet.


Med Bibeln som referens kan vi konstatera att utvecklingen vi ser i samhället är ett tidstecken, förutsagt av Jesus och apostlarna.

Kommentarer