Kan Jesus komma idag?


Vad säger Bibeln om Jesu tillkommelse?

Den frågan lyfter redaktör Holger Nilsson fram i sin nyutkomna bok När kommer Jesus? Boken är verkligen läsvärd och klargörande.
Holger skriver om hur undervisningen om Jesu tillkommelse drastiskt förändrats under vår generation. Tidigare har budskapet om att församlingen i ett ögonblick ska lyftas upp i skyn – Herren till mötes – dominerat väckelsekristna församlingar. Idag har en förskjutning ägt rum som istället lägger fokus på ankomsten, då Jesus ska sätta sina fötter på Oljeberget och regera på jorden. Även talet om den stora nöden, allmänt kallad vedermödan, är det mer eller mindre tyst om, den fruktansvärda tid av plågor som ska drabba jorden och dess invånare.

Författaren bemöter argument som ofta används för att bortförklara tron på att Jesus kan komma idag. Bland annat tar han upp synsättet som säger att läran om ett bortryckande av de troende före vedermödan har sitt ursprung hos den engelska predikanten John Nelson Darby.

Boken är ett angeläget väckelserop för våra dagar, skriven "med en förhoppning att den ska få bli ett redskap för ett uppvaknande över vilken tid vi lever i och Jesu återkomst kan vara nära förestående."

Boken ges ut av Semnos förlag.
Författare: Holger Nilsson, redaktör för Flammor

Kommentarer