Besök från Israel

Ett besök som lämnade stora intryck var det då syskon från Israel College Bible School tillbringade några dagar som Maranataförsamlingens gäster. Vi önskar dem Guds rika välsignelse i deras iver och nit att få ut evangelium till främst judar och araber. På www.maranata.se finns det ljudfiler att lyssna till, inspelningar från möten de hade hos oss under sitt besök.

Kommentarer