FN vill utesluta ofödda och obotligt sjuka från att omfattas av mänskliga rättigheter

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, som främjar agendan för könsidentitet och de så kallade "reproduktiva rättigheterna", vill förändra Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Syftet med denna modifikation är att utesluta ofödda och terminalt sjuka människor från ”alla människors rätt till livet”.

Kommittén vill ändra på nuvarande lydelse artikel 6, vilken säger att ”Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening”. Om förslaget genomförs så kommer den nya versionen av artikel 6 även innehålla krav på att länder garanterar säker tillgång till abort, allt medan det specifika behovet av att skydda det ofödda barnet försvagas ytterligare. En kommittémedlem uttryckte: ”Det verkar inte nödvändigt att hänvisa till fostrets rätt till liv.”

En del av människorättskommittén vill inte bara erkänna abort som en grundläggande rättighet utan strävar också efter att göra samma sak med eutanasi. Terminalt sjuka människor ska därmed kunna ”dö med värdighet”, resonerar man.

Möjligheten att modifiera artikel 6 avvisas dock bland annat av regeringarna i USA, Ryssland, Polen, Australien och Egypten samt av flertalet andra viktiga organisationer. Men trots den starka oppositionen mot förslaget så finns det fall där FN fattat beslut enbart baserade på kommitténs åsikter, ignorerande majoritetens önskan. Bland de regeringar som aktivt är för en modifiering av artikel 6 nämns speciellt Sverige och Finland.
Nederländerna vill gå längre och insisterar på att frågan om eutanasi inte bör begränsas till patienter med terminal sjukdom.

En stark protest mot förslaget gavs av European Center for Law and Justice (ECLJ), som anklagar kommittén för att försöka införa legalisering av abort och eutanasi mot staternas vilja, samt ett öppet främjande av assisterat självmord. I september månad gjorde ECLJ ett muntligt uttalande i FN mot förslaget: ”Det är absurt och oacceptabelt att ta bort rätten till livet.”Kommentarer