Inlägg

FN vill utesluta ofödda och obotligt sjuka från att omfattas av mänskliga rättigheter