Svenska kyrkan har ingenting med Guds rike att göra

Under historiens gång har kyrkan agerat med politisk och militär makt. Vi ser rester av det i vårt eget land. Det har precis varit kyrkoval i Sverige där vi sett en oerhörd aktivitet bland de politiska partierna om vem som ska få säga till om vad som ska hända i den Svenska kyrkan. Allt det här är ett falsarium, ett spel och har ingenting med Guds rike eller nytestamentligt församlingsliv att göra. Det är uppbyggt på en helt sekulär grund.

Guds rike är inget man kan ta på eller värdera i pengar och rösta om. I Guds rike handlar det om att ge upp sitt liv och bli en ny skapelse i Herren Jesus Kristus och sedan leva tillsammans med honom. Det är ett liv som många gånger leder till främlingskap här i tiden.

Man kan aldrig bli en Guds rikets medborgare genom att betala skatt till Svenska kyrkan eller att genom skattesedeln skicka sina medel till en frikyrka. Församlingen hör inte till den här världen. Den hör Guds rike till. Låt oss gå till Jesus utanför lägret och vandra med honom. Låt oss inte förlora den blick som våra väckelsepionjärer så angeläget förkunnade om. Pingstväckelsens pionjärer proklamerade tidigt en rak och klar linje för Guds folk med fokus på Jesu tillkommelse och detta eviga rike som aldrig någonsin ska vackla.

Idag handlar det mesta om ekumenik och kyrkopolitik. Vem ska bestämma i kyrkan. Vilka politiker ska ha majoritet, från vänster till höger. Vi ser hur man håller på och köpslår och mixtrar med denna religiösa koloss. Låt dem hålla på. Den Svenska kyrkan har ändå ingenting gemensamt med Guds rike.
Daniel uttyder kun Nebukadnessars dröm.

Cirka 600 f.Kr. Levde Daniel. Han var en yngling som blev bortförd tillsammans med sitt judiska folk då det Babyloniska väldet erövrade Jerusalem. Där i Babylon skulle Daniel och hans vänner tillsammans med alla kloka undervisas i Babels kultur och religion. Daniel var annorlunda. Han hade i sitt unga hjärta fått kunskap om himmelens Gud och han var en hängiven gudsdyrkare. Daniel vägrade att låta sig formas av det babyloniska väldet eller att låta sig orenas av den babyloniska kulturen. Istället växte han till i tro och sanning på den ende sanne Guden.

Kung Nebukadnessar hade vid ett tillfälle en dröm som var så påtaglig och verklig för honom att den gjorde honom orolig och sömnlös. Han kallade därför på rikets trollkarlar och spåmän och befallde dem att tala om för honom vad han hade drömt och också ge dess uttydning. Om de inte skulle klara av det så skulle kungen döda alla visa och kloka i hela Babylon. Så pass påträngande var drömmen och kungen förstod att den betydde något han måste få veta om. Daniel fick reda på situationen och begärde audiens inför kungen och bad om anstånd. Sedan gick han hem till sina vänner och sa att de nu måste anropa himmelens Gud för att få veta vad Nebukadnessar drömt och för att få kunskap och insikt i dess betydelse.

Drömmen uppenbarades för Daniel som återvände till kungen. Han beskrev i detalj för kungen en bildstod vars huvud var av guld och så vidare. Jag ska inte här återge hela drömmen utan fokusera på slutet. Det handlar om en sten som blev lösryckt och som krossade hela denna bildstod så att den upplöstes. Istället växte det fram ett berg som fyllde hela jorden. I uttydningen av drömmen förklarar Daniel att på den här jorden så kommer olika världsriken att uppstå, men alla dessa riken kommer att möta sitt slut och undergång. Även Nebukadnessars rike. Kungen fick veta att efter hans rike skulle ett annat rike uppstå och sedan ett annat för att slutligen kulminera i det som senare blev det Romerska imperiet. Det beskrivs som ett rike av järn men blandat med lera. En råhet som vi så väl känner till, men tillsammans med en bräcklighet. Imperiet var ju fyllt utav korruption och orättfärdighet, vilket ledde till dess undergång.

Det Romerska imperiet gick under men detaljer i profetian leder imperiets ideologi ända in i det som vi ser förverkligat idag som den Europeiska unionen. Det nya Europa som växer fram med snarlika ideologiska tankar som fanns i det gamla Rom.

För att här fokusera kring vad jag vill ha fram i den här texten ska vi läsa ett par verser ur Daniel 2. Det handlar om Guds eviga rike, vars grundvalar aldrig ska vackla.
Medan du såg på den revs en sten loss men inte genom människohänder. Den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades alltsammans; järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

Det var drömmen. Här möter vi slutet på världen och också början på något nytt. En sten kom i rullning. En viktig detalj är att det inte var genom någon människohand. Föreställ dig den här jämförelsen. Gud sände sin son Jesus till den här världen. Himmelen gav ett svar till mänsklighetens alla rop och böner. Himmelen såg i sin nåd till denna mänsklighet som var totalt förlorad och under fördömelse. Jesus sändes inte för att döma världen utan för att frälsa: Så älskade gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Stenen kom i rullning och det här är inledningen för oss människor på denna jorden till detta Gudsriket. När vi läser bibeln och kommer in i Nya testamentet så ser vi hur Guds rike är i antågande. Inte på det sätt som människor föreställer sig. Inte genom människohand. Inte genom politisk eller militär makt. Inte genom dessa kraftresurser som vi kan ställa upp med och som man ser så många gånger. Vad vi möter här är en politik som är av himmelen, hundra procent rättfärdig och den tränger in i människans innersta och fördömer synden och köttet; allt som har ondska i sig. Romarbrevet 3 säger att alla människor har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud.

Himmelrikets politik ger oss ett nytt liv som grund. I drömmen såg kungen ett berg som uppfyllde hela jorden. Guds rike kommer att uppfylla hela jorden. Men inte med människohand! Inte genom reformation och politik utan därigenom att vi blir nya skapelser i Jesus Kristus. Enda sättet att bli medborgare i detta nya rike är genom födelse. Inte genom adoption eller något annat köpslående. Jesus förklarade för en judisk lärare vid namn Nikodemus att man måste bli född av vatten och ande för att komma in i Guds rike.

Hur blir man då född på nytt? Det har bibeln också svar på. Tro på Jesus. Överlämna ditt liv till honom. Säg ja till Jesus och du blir en medborgare i Guds rike.

Vi ska ta med uttydningen Daniel gav oss av den här delen av drömmen:
Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget men inte genom människohänder och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden. Och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig.

Kom ihåg vad Jesus sa:
- Guds rike har kommit till er. Guds rike finns mitt ibland er. Det är inte något man kan ta på och säga att där är det eller här är det. Nej, det finns invärtes i er. Det finns många förebilder i Guds ord som kan hjälpa oss att förstå vad Guds rike är. I Gamla testamentet talas det exempelvis om en tempelbyggnad som en Guds boning. Det står hur Salomo byggde templet och hur Guds härlighet uppenbarade sig och uppfyllde templet. Speciellt nämns det allra heligaste dit ingen kunde gå in, förutom översteprästen för det året. Offertjänsten skulle göras utifrån mycket speciella strikta regler.

Så kommer vi till Nya testamentet och läser där att förlåten till templet rämnar uppifrån och ner. Det som skilde templets övriga delar från det allra heligaste rämnade genom Guds agerande. Han rev förlåten och skuggornas och förebildernas tid var för alltid förbi. När hände detta? Det var när Jesus gav sitt liv för hela mänskligheten, då han ropade från korset:
- Det är fullbordat!, när Jesus genom att ge sig själv som ett offer och därigenom banade väg för varje människa på den här jorden att genom tro ta emot Jesus, och så bli medborgare i Guds rike. - Tro på Herren Jesus så blir du frälst!

Förlåten rämnade! Det står i Nya testamentet att det inte längre finns något tempel byggt av människohänder där Gud har sin boning. Däremot står det att vi är ett den levande Gudens tempel. Gud bor i oss. Vi förkroppsligar genom våra liv detta Guds rike här på jorden.
Jesu ord går i uppfyllelse. Vi kan läsa i dagspressen, på sociala medier, om hur folken står rådlösa och grips av ångest, just vid havets och bränningarnas dån.

Det har stormat extremt mycket den senaste tiden. Speciellt här ute i Karibien där jag befinner mig. Vi har drabbats av många regnoväder och inte minst har den senaste orkanen Irma slagit till mycket hårt mot Dominikanska republiken. I skrivande stund är orkanen Maria på väg rakt mot de karibiska öarna och ökar dramatiskt i styrka. Flera av regionens öar har aviserat om högsta katastrofberedskap. Under senaste dygnet har Maria gått från kategori 1 till mycket farliga kategori 5.

När man möter dessa stormar på nära håll så blir Jesu ord i exempelvis Lukas evangelium 21 väldigt levande och påtagligt närgångna. Vi lever i en tid med många stora förändringar i klimatet, i politiken, globalisering etc. Allt det här borde inte vara någon överraskning för oss eftersom bibeln talar om och presenterar dessa händelser. Där kan vi läsa om hur det kommer att se ut i den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka. Det här är stora, mycket intressanta och angelägna ämnen. Det Jesus tar upp i sina eskatologiska tal handlar inte bara om tidens ände utan även om tidens slut. Denna tid går mot sitt slut.

Den här tiden som vi lever i kallar bibeln för en nådatid, en tid som egentligen är slut. Det finns saker förutsagda i Guds ord som har gått i fullbordan som säger oss att tiden är slut, men i Guds oändliga nåd så har himmelens Gud gett oss denna nådatid, en tid då Gud vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen. Han vill att alla ska få lära känna sanningen som heter Jesus Kristus.

Personen Jesus föddes här på jorden, blev människa. Gud själv steg ner i mänsklig gestalt och banade så vägen så att varje människa ska kunna ta emot Jesus, bli frälst och få ett evigt liv. Lär känna sanningen, står det, och denna sanning ska göra eder fria.

Jesus säger i Lukas 21:25: Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska uppge andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himmelens krafter ska skakas. Då ska man få se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Den första versen säger att folken på jorden ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Det här kan vi läsa om i dagspressen, på sociala medier, om hur folken står rådlösa och grips av ångest, just vid havets och bränningarnas dån. Jag tror att vår tid är unik när det gäller antal stormar och den storlek och kraft som dessa stormar producerar, och hur det påverkar mänskligheten. Vi ser inledningen av detta. Jesus säger att då allt detta börjar ske ; räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Vi har ett hoppets budskap till en mänsklighet i kaos och som befinner sig på randen av en avgrund. Hoppet är att Jesus kommer tillbaka. Rättfärdighetens Konung ska komma tillbaka. Han erbjuder oss alla frälsning. Se på Jesus, tro på Jesus och ta emot honom som frälsare i ditt liv och du får som gåva ett evigt liv och du blir medborgare i ett evigt rike vars grundvalar aldrig någonsin kommer att vackla.

Maranata - Herren kommer! Låt oss förkunna detta evakueringsbudskap. Världen förgår tillsammans med dess begärelser. Tiden är på väg att gå mot sitt slut. Tidstecknen säger det. Jesus uppmanar sin församling att förkunna budskapet om hans tillkommelse. Gör er redo att möta Brudgummen. Idag är frälsningens dag. Idag så kan du få ta emot honom i ditt liv och bli medborgare i Guds rike.

Avslutar med att återge ord som Paulus mot slutet av sitt liv skrev till sin andlige son Timoteus:
Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. Vilka ord av Paulus då han sitter övergiven i Rom. Han fryser och vädjar om att få en mantel, men han ser också med tro framåt. - Jag har fullbordat mitt lopp.

Han hade inte vunnit några val och ingen jordisk framgång. Men han visste att Guds rike inte består i politik, av byggnader, makt eller korruption. Det består inte av något av detta men det är invärtes i er. Det som bor i er finns det ingen makt som ta ifrån dig. Det handlar om Guds utgivande kärlek. Han gav sin son Jesus Kristus. Ta emot honom och bli frälst och bli också du en medborgare i Guds rike och få ett evigt liv till arvedel.

Kommentarer