Inlägg

Radio Maranata återger T.B. Barratt ur boken "De kristne menigheter"

150 000 aborter genomförs varje dag!