Hur länge ska vi tillåta skolan att indoktrinera barnen?

Tidningen Dagen skriver om Frälsningsamréns förskola Krabban.
Förskolan Krabban i Umeå förbjöds att be bordsbön med barnen. Det var kommunen som kom med pekpinnen. Skolan drivs av Frälsningsarmén på kristen grund. Efter korrigeringen gav Frälsningsarmén efter och slutade direkt med att tacka Gud för maten.

Den svenska skolan får under inga omständigheter innehålla någon konfessionell undervisning och det verkar som att myndigheterna lägger ner mycket energi på att reglerna ska efterföljas. Skola efter skola backar i sitt uppdrag att som troende ge eleverna en kristen grund att stå på.

Som en direkt konsekvens av ett avkristnat samhälle öppnas istället för onda krafter. Det sekulära och materiella kommer aldrig någonsin att vara tillräckligt för att ge mening åt livet. Människan är obotligt religiös och söker genom olika vägar att finna mättnad för sitt inre. Samhället svarar med att erbjuda yoga, mindfulness och andra New age-liknande övningar, under förespeglingen av att förklara utövandet som icke andligt, en praxis som sprids snabbt och redan anses vara norm inom många yrkesområden samt i skolans undervisning.

Enligt skollagen är det idag mycket svårt att få befrielse från inslag i skolans obligatoriska undervisning. För det krävs synnerliga skäl, vilket är näst intill omöjligt att ha. Tidigare kunde föräldrar be om att deras barn skulle slippa delta i exempelvis sex- och samlevnadsundervisning, där vi vet att de värderingar som bibeln står för bokstavligen trampas ner i smutsen. Idag är det obligatoriskt att delta.

Det är en gåta att det i Sverige ännu inte startats någon skolrevolution, ett land som har fler än 300 000 personer som är medlemmar i en frikyrka. Vi sitter stilla och ser utvecklingen, hur barnen tvingas att få sig inpräntat alla dessa normer som ska gälla idag. Vi tiger och samtycker till att barnen berövas rätten att få en gedigen kristendomsundervisning, att de får lära sig att bön är fel, att i skolan tror man inte på Gud osv.

Borde det inte vara en självklarhet för kristna föräldrar att ha Guds ords sanningar som norm för barnens bildning, utan att låta sig styras av den omgivande kulturen eller vad andra tycker och tänker?

Kommentarer