Hetsjakt mot religiösa i Ryssland

Under förra året drogs svångremmen åt för evangelisk verksamhet i Ryssland. All form av evangelisation utanför kyrkobyggnader och spridning av kristen litteratur förbjöds, evangeliska pastorer fängslades och missionärer utvisades. Det var ett hårt slag mot många fria församlingar. Biblar som distribuerades av kristna grupper konfiskerades och evangelister anklagades för att sprida extremistiska åsikter.
Den 20 april i år fastslog det ryska justitieministeriet i en dom att all verksamhet som Jehovas vittnen bedriver i landet omedelbart måste upphöra. Enligt landets regering så är vittnena extremister och alla deras 396 samlingssalar ska omedelbart stängas. 
Det finns cirka 170 000 Jehovas vittnen i Ryssland. Den 15 mars beslutade landets högsta domstol att om de fortsätter att sprida litteratur så kan de ställas inför rätta och rörelsens fastigheter kan komma att konfiskeras.
Enligt rörelsens egna uppgifter så etablerade de sig i Ryssland år 1991, kort efter kommunismens fall. Förföljelsen har dock pågått under de senaste 20 åren genom att lokala agitatorer har arbetat för att förbjuda eller kraftigt begränsa gruppens aktiviteter. Falska anklagelser om att de förstör familjen, sprider hat och är ett hot mot livet är inte ovanliga.
I praktiken så har den ryska regeringen jämställt Jehovas vittnen med terroristgrupper som IS och Al Qaeda. Experter på området tror att förbudet, som är det största angreppet på en religiös rörelse sedan 1989, kan komma att sprida sig till grupper som mormonerna och evangeliska församlingar.
Källa: noticiacristiana.com

Kommentarer