Sveriges hotade välfärd

För över ett år sedan förändrades svensk politik från öppna hjärtan till stängda gränser. I dagarna förlängdes gränskontrollerna med id-tvång och situationen för flyktingen blir alltmer katastrofal.
Idag är det mycket svårare för den som är på flykt att finna en fristad och det verkar vara likadant inom hela den Europeiska unionen.

Vem gör mest eller minst? är en fråga som debatteras fram och tillbaka. Det är lätt att skjuta ansvaret ifrån sig.
- Sverige ger ju ändå en procent av BNP i bistånd och det är mer än vad de flesta andra länder gör, säger de som försvarar en strikt flyktingpolitik med stängda gränser.

Samtidigt lever vi med paradoxen att den svenska välfärden till stor del är uppbyggd på andra länders bekostnad. Vi ger en krona i bistånd med tar tillbaka minst fem gånger mer, exempelvis genom orättfärdig vapenexport. Finns det snart något land i världen vars väpnade konflikter inte har tillgång till svenska vapen?

Människor flyr från krig och terror, men också från svältkatastrofer orsakat av det som idag anses vara mänsklighetens största hot: klimatförändringarna. Hela världen ropar efter fred och rättvisa, i längtan efter ett slut på allt lidande orsakat av egoism, hat och orättvisor.

EU-kommisionen rapporterar om hur svensk ekonomi präglas av robust ekonomisk tillväxt. Samma källa anger att hela EU:s ekonomi fortsätter att växa. Men frågan är för vilka?

Det finns lagar som sådd och skörd. Jesaja skrev på sin tid: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Samhället som beskrivs hade överflöd och välfärd, samtidigt som en del av befolkningen led svårt. På grund av att man inte osjälviskt delade med sig av sitt överflöd så slog olyckan mot dem. Hela landet blev utarmat.
På liknande sätt kommer Sverige att få betala ett högt pris för den skuld vi bär på.

För ett år sedan krävdes det 3,7 jordklot om alla jordens invånare skulle leva efter svensk standard. Idag är den siffran ett halvt jordklot till: Svensk levnadsstandard kräver 4,2 jordklot! Så krass är verkligheten. En annan sanning är att merparten av jordens befolkning lever i svår fattigdom. De rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Viktigare än en nations välfärd är att en utjämning sker. Guds rättfärdighet kräver att all ondska och girighet ställs till svars. Jesu budskap i Matteus 25 är riktat till nationerna: För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.

Men redan här och nu finns det en annan väg än den som handlar dem och oss - fattig och rik.

Jesus talade för snart två tusen år sedan om en annan slags politik än den som förkunnas från Brüssel; nämligen himmelrikets politik. Den politiken vare sig utestänger eller förtrycker människan.


  • De som sörjer ska bli tröstade
  • De barmhärtiga ska få barmhärtighet
  • Älska era fiender och be för dem som förföljer er
  • Samla er inte skatter på jorden. Samla er skatter i himlen, där inga tjuvar bryter sig in och stjäl
  • Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ger er vila
  • Ge ni dem att äta
Genomgående ett utgivande budskap. Om Jesus är Herre i ditt och församlingens liv så borde det vara av högsta prioritet att redan här och nu göra vad vi kan för att utöva Guds rättfärdighet. Börja med de du närmast omkring dig; fattigpensionären som får gå och panta burkar för att köpa mat, tiggaren på gatan, den hemlöse, hungrige, etc. Behoven finns överallt.
Att öppna för flyktingen är en självklarhet för den kristne. 

Dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa
en boning,
 kläd den nakne
var du än ser honom
 och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.

Då skall ditt ljus bryta fram
som morgonrodnaden
 och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet
skall gå framför dig
 och Herrens härlighet
följa i dina spår.

Då skall Herren svara
när du åkallar honom.
 När du ropar, skall han säga:
"Se, här är jag."
 Om du gör dig av
med varje slags ok,
 om du slutar att peka finger
och tala onda ord,

om du delar med dig
åt den hungrige av det du har
 och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp
i mörkret
 och din natt bli lik middagens ljus.

Kommentarer