Inlägg

Lyssna till Sommarkonferensens möten här

www.midnattsropet.se

EU ur ett profetiskt perspektiv