Bojkottad av kommunen - för vår tros skull - uppdaterad

Under flera decennier har Maranataförsamlingens hotell Pilgrimshem i Bromma samarbetat med Sundbybergs stad och tagit emot många av kommunens hjälpsökande. Hotellet tar emot personer med missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa och familjeproblem. För några dagar sedan fick vi genom en lokaltidning Vi i Sundbyberg veta att kommunen inte längre kommer att anlita hotellet. Det må vara hänt;
konkurrensen är stor och det finns fler platser som ordnar härbärgen åt hemlösa, men orsaken i det här fallet var att hotellets personal tillhör Maranataförsamlingen i Stockholm, och att risken är stor att gästerna "påtvingas religiösa åsikter". Det hela andas myndighetsmissbruk där ett företag bestraffas av en kommun för att dess personal tillhör Maranata. Idag (18/2) publicerade tidningen Dagen delar av hotellets brev i en välskriven artikel.
Pilgrimshem hotell i Bromma
Vi svarade (17/2) genom att publicera ett öppet brev ställt till Sundbybergs stad, vilket du kan läsa här nedan eller genom att klicka på bilden:

Öppet brev till Sundbybergs stad

Under mer än 40 år har Pilgrimshem hotell gett hemlösa i Stockholm husrum i samarbete med skilda sociala myndigheter. Som hemlösa och utsatta mår många av gästerna dåligt av att ha hamnat i ett utanförskap. Ofta handlar det om missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa och familjeproblem, som hotellpersonalen får ta hand om genom att stötta och hjälpa gästerna. I mötet med många av dessa människor är det en stor tillgång att själv äga en gudstro. 

Allt sedan 80-talet har Sundbybergs stad hyrt rum på Pilgrimshem för behövande människor i kommunen. Nu har man dock via media låtit meddela att man inte längre vill anlita hotellet. Tvärtemot tidigare erfarenheter presenterar tidningen Vi i Sundbyberg ett uppkommet missnöje och att kommunen därför inte längre vill placera några boende på hotellet. Orsaken sägs vara att eftersom hotellet drivs av en kristen församling så är risken stor att gästerna ”påtvingas religiösa åsikter”. Om anklagelsen stämmer vore det fruktansvärt. 

Ansvarig politiker, Josefin Malmqvist (M), förfäras över hotellets koppling till Maranataförsamlingen i Stockholm, en församling som sedan 60-talet i tal och skrift utifrån ett bibelförankrat perspektiv aktiverat sig och fört debatter om t ex för eller emot aborter, skapandet av en aga-lag 1979, den homosexuella rörelsens framfart i skolor och samhälle etc. I Sverige råder religionsfrihet och en kristen församling har rätt att framföra åsikter i frågor som har med samhällets utveckling att göra utan att företag knutna till församlingen för den skull ska utsättas för samhälleliga repressalier. Att kommunen på grund av personalens församlingstillhörighet, offentligt går ut och avslutar ett mångårigt klanderfritt samarbete med Pilgrimshem hotell, är anmärkningsvärt. 

Vi vill tacka för många års gott samarbete men beklagar att kommunen fattat sitt beslut på så uppenbart felaktiga grunder. Samtidigt vill vi understryka att Pilgrimshem alltid står till förfogande. Kommunens socialsekreterare, vilka är de tjänstemän hotellpersonalen har kontakt med angående gästerna, har under alla dessa år inte vid ett enda tillfälle uttryckt något klagomål. Tvärtom så har de gång på gång uttryckt tacksamhet över att hotellet sträckt sig så långt med att ta emot svårplacerade personer. 

Vi uppmanar Sundbybergs kommun att se på Pilgrimshem hotell och dess personal som en tillgång för att hjälpa samhällets mest utsatta medborgare, något som för oss som kristna är en självklarhet. 

Pilgrimshem hotell 
Hans Lindelöw 
Anita Eriksen 
Emanuel Johansson 
Berno Vidén

Kommentarer