Guds rike är ingen demokrati

Publicerad som ledare i Midnattsropet nr 4 2015

Mänskliga rättigheter, såsom yttrande- religions- och pressfrihet, ligger till grund för många av våra moderna samhällen, men den auktoritet som utgör förutsättningen för ett sant människovärde, för rättvisa, barmhärtighet och rättfärdighet vill världen inte veta av...

Kommentarer