Jesus - Livets furste

Inspirerad av Jesus och med hjälp av Bibeln och annan litteratur har jag under året delat med mig av en undervisning om Jesus - Livets furste, rubricerad Berättelsen om Jesus. Studierna har sitt fokus på Jesus, en berättelse som sträcker sig långt bortom Betlehem och långt bortom tidens begynnelse.

Länkar här till ett av mötena: Den brutna gemenskapen. Övriga ljudfiler finns att lyssna till på Maranataförsamlingens hemsida.

Kommentarer