Om staten säger: döda! måste du lyda

Polens premiärminister Donald Tusk vill tvinga landets kristna läkare att gå emot sitt eget samvete och sin övertygelse om att inte avsluta ett människoliv, genom att tvinga dem utföra aborter.
I Polen är abort lagligt fram till vecka 25 om fostret är skadat, om moderns liv är i fara eller om graviditeten är en frukt av våldtäkt eller incest.
- Oavsett vad läkarens samvete säger så borde han anpassa sig till gällande lag, sa Tusk. Uttalandet kom efter att en läkare vid namn Chazan på grund av sin tro och övertygelse vägrat utföra en abort på en kvinna vars foster var skadat.

Chazan är en av 3000 polska läkare som skrivit under en deklaration baserad på tron att bland annat aborter och aktiv dödshjälp går emot den kristna trons värderingar.

Källor http://impactoevangelistico.net/noticia/5533-primer-ministro-polaco-medicos-deben-hacer-abortos-pesar-fe
http://www.lifesitenews.com/news/polish-prime-minister-says-doctors-must-to-do-abortions-despite-conscience

Kommentarer

Ludvig sa…
I Polen finns det läkare som vågar säga ifrån,i Sverige är det helt tyst. Fritt fram för att döda foster.
Frid Berno!
Om staten säger döda, då måste du döda.
1. Ännu är det väl inte så? Var och en väljer yrke/utkomst. Även den svältande har något val.
2. Håller du med om att det kan finnas sammanhang som är ännu snävare i sin hållning till lydnad än vad staten är? Tror du att en människa med auktoritet kan förmå en annan människa till att göra handlingar som inte är bra för den människan?
3. Om du håller med om detta följer logiken att det är auktoritet som inte är av godo vi ska akta oss för i alla dess former.

Vi är överens om att:
a) abort är mord
b) mord är en allvarlig synd
c) människor borde inte synda
d) människor borde inte döda andra människor
e) människor borde lyssna på Gud, och på sina samveten
f)vi vet att samhället inte lyssnar på Gud och endast ibland på sina (medborgares) samveten
g) därav följer orättfärdig antikristlig lagstiftning
h) vilket renderar orättfärdiga arbetsuppgifter
i) som människor informeras om under sin utbildningstid

HUR den enskilde sedan väljer att göra är individuellt. De kan:
1. Arbeta enligt statens orättfärdiga anvisningar, mot sitt samvete.
2. De kan innan de påbörjar en utbildning arbeta politiskt och ideologiskt för att förändra utbildningen innehåll (hoppade över steget att de sätter sig in i arbetets orättfärdiga innehåll innan de påbörjar utbildningen)
3. De kan efter sin avslutade och orättfärdiga utbildning välja att ta ett arbete inom området eller avstå.
4. De kan även inom ramen för detta arbete i efterhand klaga och påtala brister - vilket är den sämsta möjliga vägen, men dock bättre än att tiga.