Denna evinnerliga snömosdebatt

Då var det dags igen. Kraven på att få ha skolavslutningen i en kyrka. Kraven att få sjunga en psalm och läsa en välsignelse. En timme om året. Det är inget annat än ett meningslöst återkommande käbblande. En pseudodebatt som engagerar många. Enligt Dagen ser statistiken ut så här:
"Om förslaget att förbjuda skolavslutningar i kyrkan fördelar sig uppfattningarna så här: mycket bra förslag 3 procent, ganska bra förslag 3 procent, varken bra eller dåligt förslag 10 procent, ganska dåligt förslag 13 procent och mycket dåligt förslag 65 procent. Fyra procent uppgav att de inte hade någon uppfattning om förslaget."
Tänk om det gick att se samma kampanda angående skolan läsårets övriga dagar! Alla dessa dagar, månader, år som barnen metodiskt bearbetas för att deras tro på Gud ska undermineras.
Som på Jesus Kristus troende förälder borde det vara en självklarhet att värna om barnens rätt att få lära känna bibelns Jesus - även under skoltid! Men så långt sträcker sig inte religionsfriheten i Sverige.
Föräldrar, ta upp den verkliga kampen om dina barns rättigheter!

Kommentarer