Inlägg

Om staten säger: döda! måste du lyda

Påven, judendom och islam

Denna evinnerliga snömosdebatt