Riv alla kyrkor! Skrota de religiösa systemen!

Det är inte så ofta jag brukar hänvisa till artiklar skrivna i Dagen, men ibland så händer det. Häromdagen publicerade tidningen en debattartikel värd att sprida vidare. Citerar:
"Den normala, bibliska församlingen är en husförsamling, där lärjungar samlas i hemmen för att tillbe och på gatan för att sprida vidare Guds kärlek. Att församlingen skaffar sig en byggnad och samlar 100 personer eller mer är den obibliska avarten,
det annorlunda. Kyrko­byggnader växte fram först under 300-talet och blev norm när kristendomen blev stats­religion och alla tvingades att vara kristna. Än i dag är det norm – och ställer till med enorma problem."

Faktum är att det inte finns en enda uppmaning i Nya testamentet om att bygga kyrkor. Tvärtom säger bibeln att Gud bor inte i något hus gjort av människohänder. Vilken befrielse det skulle vara om hela det organiserade kyrkosystem vi omger oss med kunde raseras. 
Häromdagen läste jag i ett äldre nummer av Midnattsropet om det kristna riksmötet i Göteborg 1972. Deltagarna där var mer eller mindre euforiska över att man lyckats att samlas från alla olika kyrkofamiljer - inklusive katolska kyrkan - och för första gången var även pingströrelsen med, representerad av självaste Levi Pethrus. I referatet jag läste kastades frågan ut, som enligt min mening borde ha en väldigt avgörande betydelse för en fördjupad gemenskap mellan kristna som säger sig vara beredda att ge avkall på ett och annat i sin egen traditionella kyrkosyn. Vad som saknades var demaskeringen. Den ena kyrkan efter den andra stoltserade med sina vackra skrudar och värnade om positioner i det hierarkiska system den traditionella kyrkan är uppbyggd kring. Längre än så sträckte sig inte ekumeniken och det lär den heller aldrig göra. I varje fall inte om man vill bibehålla den traditionella modellen.

Utanför lägret finns det dock möjlighet till att få uppleva en sann biblisk gemenskap. I husförsamlingen är förutsättningarna ännu större, där allt som påminner om kyrkorum och positioner inte har någon plats. Tiden är kort och den sista tidens församling bör enligt bibeln vara beredd på en hård och kall tid för Jesu efterföljare. Bästa chansen att då bevaras vital och inte gå under vare sig i materialism eller ljumhet är att lämna den traditionella kyrkan och söka gemenskap utifrån Nya testamentets församlingsideal. 

En sak värd att tänka på men som kan vara svår att ta till sig är att i de länder där motståndet mot kristendomen är som störst vinns flest själar för Jesus. Där man på grund av förbud och förföljelse inte tillåts bygga församlingslokaler eller kyrkor, är den andliga framgången mer fruktbärande. Husförsamlingen är ett bibliskt framgångskoncept som inte verkar tas på allvar. Inte ens när vi i västvärlden talar om olika strategier för att vinna så många som möjligt. Så stor är traditionens makt över människan!

I Jerusalem hade församlingen fått verksamheten att fungera bra med jämlikhet, gemenskap, gemensamma måltider och alla stadens invånare prisade Gud. Men vad man inte verkade se var att även den mest perfekta gemenskap kan bli ett hinder för vad Gud vill med församlingen. Då tillät Gud att en svår förföljelse bröt ut, och de blev alla kringspridda. På det sättet nåddes hedningarna för första gången av evangelium.

Idag finns det många i vår omgivning som inte har hört evangelium om Jesus. Kyrkorna och traditionen står i vägen. Ska vi ta missionsbefallningen på allvar och bryta mönstren? Jag menar inte att vi ska pruta på evangelium med så kallade lågtrösklade arrangemang, men att vi ska ta Jesu kallelse till församlingen på allvar.
Att vi idag ändå ser människor i våra kyrkor bli frälsta beror självklart på Guds nåd. Trots våra betongsystem bryter Guds kraft igenom med makt att frälsa var och en som tror på honom. Men tänk när vi blir så beroende av Gud i all vår verksamhet att inte en dag går utan hans direkta ingripande? Självklart leder det till väckelse i många människors liv.

Kommentarer

Marguerite sa…
Jag har läst artikeln och den var verkligen bra - och sann!!!
Kram!
Unknown sa…
Den normala, bibliska församlingen är en husförsamling, där lärjungar samlas i hemmen för att tillbe och på gatan för att sprida vidare Guds kärlek. Att församlingen skaffar sig en byggnad och samlar 100 personer eller mer är den obibliska avarten, det annorlunda.

På sätt och vis både rätt och fel.
Paulus använde Tyrannus' lärosal i två år med fantastiska resultat!

Detta inte skrivit till försvar för kyrkobyggnader, som inte är bibliskt, det är sant.
Men fösamlingen är inte heller bunden til hemmet eller till gatan utan får gå den väg Herren visar...