Birgittas vändpunkt

Enligt Dagens rapportering från Vatikanradions intervju med paret Ekman blev700-årsjubileet av Heliga Birgitta år 2003 en vändpunkt för Birgitta Ekman. På bilden syns bland andra dåvarande pingstordförande Sten-Gunnar Hedin i bön inför Birgittas reliker.
Hedin är också en av dem som ivrigt arbetat för att öppna dörrarna för svensk frikyrklighet in i gemenskap med katolicismen.Han försvarar exempelvis katolsk lära genom att tillsammans med sin själsfrände, den katolske biskopen Anders Arborelius, ge ut böcker om Jesus.
Så här beskrivs Birgittas vision av Ortodoxa Kyrkan: "Birgitta är en av de medeltida katolska kyrkopersonligheterna som givit störst vikt åt jungfru Marias medverkan i frälsningen. - - - Birgittas kärlek till den Romersk-katolska kyrkan och hennes brinnande önskan att se alla människor förenade under påvens makt och överhöghet" 
Påminner starkt om Ulf och Birgitta Ekmans brev om vädjan för ett återkatoliserande av Sverige .

Kommentarer

Ludvig sa…
Man baxnar och undrar om vi är tillbaka till forntiden.