Vedergäll Babylon

I Uppenbarelseboken talas drastiskt och dramatiskt om Babylons fall: Dragen ut ifrån henne, i mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor….” ”Vedergällen henne vad hon har gjort, ja given henne dubbelt igen för hennes gärningar…”
  • Kan ett sådant bibelsammanhang appliceras på företeelser eller system i vår tid?
  • Vad manas vi att draga ut ifrån?
  • Vem ska vedergällas och pinas?
  • Varför och hur?
Skaffa boken Vedergäll Babylon av Arne Imsen. Boken som trycktes 1999 bygger på bibelstudier Imsen hade redan 1986 och är mycket aktuell! Pris: 39 kr + porto.
OBS! En engelsk översättning av boken finns att ladda ner som pdf. Klicka här eller på bilden.

Kommentarer

Marguerite sa…
Ja,detta Bibelsammanhang kan definitivt appliceras få företeelser och system i vår tid!!!
Herrens Välsignelse!
och
Kram!!!