"Sverige följer inte Europakonventionen"

En kvinna som vägrar utföra aborter nekas jobb. Frukansvärd människosyn som råder. Till Dagen säger kvinnan:
- Jag vill vara öppen och ärlig om detta. Då fick jag beskedet att jag inte var välkommen att jobba hos dem.
Kvinnan säger också att Sverige i enlighet med Europakonventionen ålagts att ha samvetsfrihet.
- Det här visar att Sverige inte följer det, säger hon.
Ärendet är anmält till DO.

1. No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the death of a human foetus or embryo, for any reason.
 

Kommentarer

Ludvig sa…
Nej då är hon inte välkommen att jobba på sjukhuset, för att hon värnar om livet. Hemskt.