Stoppa splittringsskandalen

Påven vädjar om enhet mellan kristna och säger att splittringen är en skandal. Som ledare för världens största religiösa förtryckarorganisation med mycket kristet blod på händerna, inte minst genom den heliga inkvisitionen, tror jag inte han är rätt man att tala om enhet.
Den romerska katolska kyrkan är världens i särklass största sekt med en manipulerande förmåga som drabbar miljontals människor.

Enheten mellan kristna är dock biblisk. Ett bra sätt att uppnå enhet är att gå till urkällan för evangelium. Min uppmaning till alla som eftersträvar denna enhet är att vi tillsammans lägger av allt som är till hinder, all religiös tradition med ordinerat prästerskap, helgade byggnader, prästkragar, sakramenten, mässor, bikten, läran om avlat, den apostoliska succesionen och andra hedniska riter.

Vi river alla katedraler, basilikor, kyrkor, ikoner, avbilder, krucifix och annat som leder människor bort från bibelns evangelium.

Avskaffa det avlönade prästerskapet och låt församlingen få vara den gemenskap den är tänkt att vara, där vi alla är bröder och systrar varandra till tjänst. Den institutionella kyrkan har ingen biblisk rätt att existera.

Den urkristna församlingens gemenskap var en vardagsgemenskap med Jesus i centrum, befriad från alla dessa yttre attribut som tar bort fokus från honom som är församlingens Herre. Avskalade allt som är till hinder finns en underbar förutsättning för en sann andens enhet - i Kristus.

Kommentarer

Lachen sa…
"Den romerska katolska kyrkan är världens i särklass största sekt med en manipulerande förmåga" Lite stenkastning-i-glashus-varning där va!?