Den påvliga successionens blodiga kedja

"Ironiskt nog så var det Damasus som första gången använde frasen ”du är Petrus och på denna klippa skall jag bygga min församling” för att göra anspråk på absolut andlig auktoritet. Detta skedde år 382. Med blod på händerna, förmögen, mäktig, och ytterligt korrupt, omgav sig Damasus med lyx som skulle ha kunnat få en kejsare att blekna."
Så skriver Daniel på Aletheia i en mycket intressant och saklig artikel om Den apostoliska successionen à la Rom. 

Kommentarer