Homosexuellas rättigheter står över alla andra rättigheter

Bild från The Telegraph.
Upp och nervända värld!

Enligt en dom i Storbritannien har ett äldre par gjort sig skyldiga till diskriminering då de vägrat hyra ut rum till ett homosexuellt par. Paret, som är kristna, har under många år drivit ett pensionat och alltid värnat om att ha kristna grundläggande värderingar som bas för sin verksamhet. Enligt tidningen Dagen menar de att en ny sorts politiskt korrekt ortodoxi vuxit sig fast i Storbritannien:   "Vi överklagade till Högsta domstolen för att få in mer balans i hanteringen när sexuellas rättigheter möter religionsfrihet", löd en av deras kommentarer efter rättegången. Domen har slagit fast att de homosexuellas rättigheter måste stå över alla andras.

Kristna med traditionella bibliska värderingar hamnar således ute i kylan som icke önskvärda medborgare.

Kommentarer

Marguerite sa…
Jag blir så fruktansvärt ARG!!!
Är det några som är diskriminerade,så är det väl vi!!!
...Snart får man inte ens nämna Namnet Jesus...
Men,men,,,ett tidens tecken är det ju.
Kram och Herrens Välsignelse!!!
Unknown sa…
Hur skulle det varit om det varit ett Judiskt par som nekats att hyra rum? Tänk efter innan du skriver !! Tycker du det är rätt att diskriminera ? Ska man verkligen få göra vad som helst i den heliga religionsfrihetens namn ??
För övrigt så har jag konstaterat att
En del Pingstvänner nog egentligen inte skulle kalla sig kristna. Hur var det med Jesus, verkade inte han bland utstötta, horor osv ? Kom ner från era fina höga hästar, ni är inte bättre än nägra andra, snarare TVÄRT OM!!!
Håkan Gilljam
Marguerite sa…
Hör du Håkan,,,
är man kristen,så följer man det som står i Guds Ord,Bibeln!!!
Och det är inte vi som har författat Den,utan Herren Själv!!!
Om Ordet skulle "träffa",är det mottagaren som får rannsaka sig!!!
Ska vi då,som vill följa Den,få heta att vi diskriminerar???
Är det inte i själva verket VI som är diskriminerade i det här landet???
Att en del Pingstvänner inte borde kalla sig kristna,får väl stå för dem,,,var och en får svara för sig en gång,det går inte att gömma sig bakom andra...
Jesus älskar alla människor,men inte synden i våra liv,det var ju DÄRFÖR Han kom,annars hade Han ju inte behövt komma.
Han verkade bland utstötta och horor i bemärkelsen:
Det är inte de friska som behöver läkare...
Att vi skulle "sitta på höga hästar" och tycka vi är bättre än andra,är lååångt ifrån verkligheten,då hade vi ju inte överhuvudtaget behövt frälsningen och inte heller verkat för att andra ska få uppleva den...
Eller hur???
Önskar dig en fortsatt fin Tisdag!!!

Frid! Jag håller helt med om att detta är ytterligare ett exempel på ett samhälle där falska s.k medvetenheter av olika slag fått bilda grund för sanslös lagstiftning som får likaledes dåliga följder. Men jag tror att detta nått sin kulmen. Vi ska få se en vändning snart. Många vaknar!