Inlägg

För barnens bästa

Flykting - i eget land

Jesus gör allting nytt!

Homosexuellas rättigheter står över alla andra rättigheter