Peter Halldorf har rätt!

Pingströrelsen öppnar för att ta in odöpta medlemmar samtidigt som man inte godkänner barnbegjutning. Helt fel! skriver Peter Halldorf
i en debattartikel i tidningen Dagen: Vad jag har svårare att välkomna är motivet till att det föreslås bli praxis. Det förväntade, och
naturliga, hade varit att säga: ”Även om vi själva har en annan doppraxis, erkänner vi det dop du
tagit emot i din kyrka, och vill därför välkomna dig som medlem i vår församling.”
 I stället är budskapet: ”Vi anser inte att ditt dop är ett riktigt dop, men välkomnar dig ändå som medlem i församlingen.”

Halldorf titulerar sig i artikeln som pingstpastor, trots att han i allt vad han gör avlägsnat sig från pingströrelsens ursprungliga rötter. Hur som helst håller jag med honom om att både Piensohos församling Rörstrand och Ringbäcks Smyrnakyrka i Göteborg gör fel då de inte går öppet tillväga.

- Vi ser fortfarande inte barndopet som ett dop. Det här handlar mer om ekumenik, säger Niclas Piensoho. Han kan inte ha mer rätt! Det finns inget mer grumligt och förrädiskt än kyrklig ekumenik. I de sammanhangen har många bibliska sanningar städats undan. Inte minst dopfrågan. Det blir viktigare att alla som kommer ska känna sig hemma och ha det mysigt än att det bibliska ordet får vara det grundläggande för gemenskapen.

Jag rekommenderar starkt pingströrelsens vänner att de allvarligt ser på sin egen och döparrörelsernas historia och den kamp som under seklernas gång varit för det bibliska dopet.
Kort om Svenska Baptistsamfundets historia: F.O.Nilsson var en av de första personerna i modern tid som på egen begäran döptes till Kristus i Sverige. Rörelsens ledare blev bötfällda och fängslade, och F.O. Nilsson själv blev slutligen landsförvisad. Baptister förvägrades att gifta sig och deras barn betraktades som oäkta. När föräldrarna vägrade att låta döpa sina nyfödda barn med hänvisning till att de skulle få välja själva senare i livet, genomförde myndigheterna i flera fall tvångsdop. (Källa: Wikipedia)

Kommentarer