Mer pengar - större skuld


Drömmen om rikedom - eller drömmen om mer rikedom - är en av människans absolut starkaste drifter.
Hela vår världsbild med utsugande av fattiga som förutsättning för materiell välfärd är i grunden byggd på orättfärdighet. 80/20-statistiken är välkänd, dvs att 80 procent av jordens befolkning förbrukar 20 procent av dess tillgångar.
Utbildningsradion skriver på sin hemsida att "det produceras så mycket mat att inte en enda person skulle behöva gå hungrig. Ändå är var åttonde människa undernärd. De svälter i en rik värld. Hur är det möjligt?"

En annan fråga är: Måste det vara så? Om vi ska behålla vår välfärd: Ja! Trenden med allt större klyftor mellan fattiga och rika fortsätter att växa. Idag publicerar Svenska  Dagbladet en ny skrämmande statistik om tillståndet i världens ekonomi. Det är en ny global forskarstudie som har kartlagt hushållens tillgångar - i hela världen. Hör och häpna: Fördelat på världens hela vuxna befolkning så har varje levande person en tillgång på 335 000 kronor!  Trots det dör tusentals av svält - dagligen!

Den rika världens skuld växer otroligt snabbt... Bryt trenden! Åtminstone i ditt eget liv!

Bibeln ger en grundlig undervisning i ekonomisk rättfärdighet, ett budskap som komprimeras med en till synes ouppnåelig standard:  Ingen fattig borde finnas hos dig, ty HERREN skall rikligen välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, ger dig till besittning som din arvedel, om du endast lyder HERRENS, din Guds, röst, så att du håller fast vid alla dessa bud, som jag i dag ger dig, och följer dem. (5 Mos 15)
Buden handlar om att dela med sig åt den fattige, inte bara av sitt överflöd men av sitt armod.

Budskapet om social rättvisa och om ett utjämnande där klyftorna mellan fattiga och rika raderas, återkommer med förnyad skärpa i Nya testamentet, en ekonomisk politik förkroppsligad i Jesu Kristi församling:
Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. (Apg 2)

 Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. 34 Ingen av dem led någon nöd. (Apg 4)


 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 3 De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. 4 Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. 5 Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. (2 Kor 8)


Lossa orättfärdiga bojor, 
lös okets band, släpp de förtryckta fria, 
bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, 
kläd den nakne var du än ser honom 
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. 
Då skall ditt ljus bryta fram som
morgonrodnaden 
och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig 

och HERRENS härlighet följa i dina spår. (Jes 58)

Kommentarer

Marguerite sa…
Ja,människan blir aldrig nöjd,,,förrän hon funnit
"Den dyrbara pärlan"...
Rikare kan man inte bli!!!
Kram!!!