Jesusmanifestationen 2013


Hunger efter Jesus
Molnen hängde hotande över Kungsträdgården men regnet uteblev. En reducerad skara anhängare till Jesusmanifestationen samlades vid stora scenen där dagens program genomfördes. Konkurrerande ishockey och stundande Eurovision Song Contest gjorde sig då och då påmind genom åhörarnas smarta mobiler, vilket enligt vissa var en av orsakerna till manifestationens låga deltagarantal.
Från scenen uttrycktes hur svensk ungdom idag berövats Jesus. Joakim Lundqvist vädjade till alla om att inse allvaret i detta vakuum som med nödvändighet måste fyllas med Jesus och ingen annan.
- Ursäkta skolverket, men trots att här finns barn så ska jag läsa från bibeln. de kan ju få psykiska men, sa han sarkastiskt men samtidigt med stort allvar.
En annan talare som brann av iver för att nå svensk ungdom med Guds ord var Daniel Kaiberger:
- Även om inte i skolorna, men åtminstone i kyrkan måste barnen få höra Guds ord.
Behovet av att få veta mer om Jesus är stort och vårt ansvar att förmedla den sanningen får vare sig förfuskas eller lindas in i dödande kyrkliga traditioner. Allt som skymmer sikten för människor att få syn på och lära känna den uppståndne Jesus måste med nödvändighet avlägsnas från Guds folk.
Tyvärr är själva Jesusmanifestationen i sig ett exempel på hur människor berövas en sann bild av Jesus Kristus. Genom att hålla fast vid kyrkliga attribut och traditioner presenterar manifestationens delegater en kyrkornas Jesus och inte den Jesus bibeln pekar på. Bibelns Jesus har ingenting med prästskruder att göra.
En präst som genom sitt tagna ämbete och som genom kyrkans pyramidliknande hierarkiska system uppträder som medlare mellan Gud och människa, har ingenting med bibelns Jesus att göra. När då organisationen "Jesusmanifestationen" för sin egen överlevnads skull vägrar att göra sig av med dessa obibliska kyrkliga traditioner, blir hela tillställningen istället ett förnekande av den Jesus bibeln presenterar. Istället för att låta manifestationen företrädas av högkyrkliga präster och omgärdas av kyrkklocksringning och andra vilseledande och Jesusskymmande ingredienser, borde allt detta slängas ut. Folket behöver Jesus!
Jesus är inte beroende av politisk numerär eller kyrkliga institutioner, men däremot av en levande församling, sin egen kropp här i tiden. Han vill verkligen manifestera sig och synliggöras genom sin kropp, men det är inget som sker med kyrkopolitiska instrument.
Avkraga prästerskapet och riv alla kyrkobyggnader med dess symboler och påkostade utstyrsel. Dessa institutioner utgör ett större hinder för människan att få lära känna Jesus än någon annan.
Den rätta platsen för en sann jesusmanifestation är utanför kyrkorna. Det var också utanför stadsmuren, utanför maktcentret, Jesus led döden. Maningen till oss, hans lärjungar, kommer till oss i bibeln: Låt oss alltså gå ut till honom utanför lägret, och bära hans smälek, ty vi har inte här någon varaktig stad". Församlingens Herre, Jesus Kristus, kommer snart igen. Gör dig redo att möta honom.
Det finns ett oerhört behov efter Jesus idag, en hunger som kräver bröd och inte princesstårtor. Frågan är vem som ska ge det brödet.

Kommentarer

Marguerite sa…
TACK,käre Berno och alla er syskon i Herren för detta inlägg!!!
Vi tackar Jesus,för att ni finns!!!
KRAAAM!!!