Fri att tjäna Kristus i församlingen

Fri att tjäna Kristus i församlingen. Undervisning av Berno Vidén (Radio Maranata 60 min)
Ett bibelstudium över två omdiskuterade citat:
"Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger." (1 Kor 14:34)
"Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla." (1 Tim 2:11)

Kommentarer

Jag har både lyssnat "live" på detta när jag besökte er och jag har även rekommnderat det. Det UNDERBARA med detta inlägg är att det lyfter fram kvinnan som profet och som helt och fullt delaktig i det allmänna prästadömet utan att tumma på en bokstav i evangeliet!!! Utan kompromisser och liberalteologi kan kvinnan tjäna fullt ut i församlingen. I full frihet.