Gå inte i ok

Gång på gång hörs historier om hur forna missionsfält reagerar på hur missionärernas församlingar i sina hemländer avfallit från den väg man tidigare missionerade om. Sist i raden är Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien som bryter med Svenska kyrkan: "Representanter från de kyrkorna på nationell nivå och ledare på varje nivå ska inte bjudas in för att predika eller tala i Mekane Yesus-kyrkans församlingar eller vid andra samlingar. De ska inte inbjudas för någon andlig verksamhet i den här kyrkan".
Orsak: samma gamla mönster som verkar få ingång i församling efter församling, där gränserna för vad evangelium säger suddas ut till oigenkännlighet; man tillåter samkönade äktenskap.

Kommentarer

Jag tror att Europa mer och mer kommer att skilja sig från resten av världen.

Medan resten av världen upplever väckelse så vänder den världsdel som först "kristnades" sig mot Gud. Det stämmer väl med bibelns ord.....