Jesus - underbar i råd!

Lyssna till min hälsning via Radio Maranata: Jesus - Gudasonen!
Sänds måndag kl 08.00 över 88 Mhz i Stockholm. Går även att lyssna till här.
Jesus - Gudasonen
 Sånger i programmet:
  • Vem är Jesus? 
  • Här en källa rinner 
  • Ingen som Jesus 
  • Jesus har en bok i himlen 
  • Till harpors spel.
Frågan om Jesu gudom debatteras då och då på olika forum, exempelvis Aletheia. Dock; Jesus Kristus är densamme - igår, idag och i all evighet!

Kommentarer