Vad har Hörnmark i Rom att göra?

Så här återger katolska kyrkan Maria, så
långt ifrån bibelns bild av Maria man kan komma.
Samma dag som seminariet i Uppsala hölls, där svenska pingstsamfundet och Katolska kyrkan skulle redovisa sina ekumeniska strävanden, blev jag av en trons kämpe uppmärksammad på en folder som Katolska kyrkan sprider, tillsammans med kommentaren:

"Kanske borde Pelle Hörnmark och övriga frikyrkorepresentanter  också ha läst  detta innan dagens seminarium på Newmaninstitutet !"


Foldern är en introduktion till ett undervisningsmaterial för att bättre lära känna Jungfru Maria med titeln: "Var hälsad, Maria" och med en inbjudan att: "må vi då dras närmare hennes Son och öppna oss för inbjudan till Jesus, genom Maria".


I introduktionshäftet får man bland annat lära sig att Maria står över
behovet av försoning, men man säger det på sitt sätt.
Vidare informeras om att Skriften och Kyrkan säger om Maria att hon är "Theotokos - gudaföderskan", att hon är avlad utan synd, evigt syndfri jungfru, Kristi moder, upptagen till himlen.

Katolska kyrkans bild av Maria är så långt bort från bibelns bild av Maria man kan komma.

För Pingströrelsen finns inte längre något hopp. Enda rådet man kan ge dess medlemmar är att lämna samfundet och gå Utanför Lägret - till Jesus.
Pingst har för flera decennier sedan bestämt vägval, nämligen att sälla sig till skaran som vandrar mot Rom. Men vad har väl Rom med Jerusalem att göra?
 "...huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.»Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot ederoch vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.»
Pingstsamfundet har även tagit ett annat parallellt steg helt i linje med tåget mot Rom genom att förlägga sin verksamhet i Ekumeniska Centrets lokaler i Alvik.

Relaterade artiklar och bloggar:
Dagen, Aletheia, SubUmbra, Apg29
Kommentarer