Högförräderi!!

När tillräckligt många tillräckligt länge hävdar en lögn blir den lätt till en sanning. När genuina bibellärare och församlingsledare ansvariga att föra vidare ett väckelsearv, mot bättre vetande och efter tydliga varningar istället väljer att jämna väckelsepionjärernas kamp med marken för att vinna kyrkoekumeniska poäng, kan det inte klassas som annat än högförräderi!
Den 17 oktober planeras för ett "offentligt samtal" i Uppsala där pingstväckelsens arvtagare lovar att "öppet redovisa" hur tio års dialog med katolska kyrkan gått till. "Andens ekumenik eller ohelig allians" är temat för mötet.
Olof Djurfelt, Sten-Gunnar Hedin, Pelle Hörnmark med flera har mycket att stå till svars för, men tyvärr kommer de knappast att under samtalet ens närma sig de frågor som var brännande aktuella i pingstväckelsen barndom, frågor som hjälpte väckelsefolket att se klart.
Dagens pingstledare stoltserar med att man mer och mer accepteras av Vatikankyrkan. Deras föregångare var mer tydliga: "Gå inte i ok!" löd allvarliga uppmaningar så fort någon försökte föra in kyrkoekumenik på dagordningen. Nu ger pingst genom sina förrädare ut gemensamma dokument med katolske biskopen och man gör gemensamma "studieresor" till Vatikanen, för att fördjupa gemenskapen i en total ekumenisk förvirring.

Tidningen Midnattsropet publicerade 2011 en lista sammanställd av Stig Andreasson av historiska resor till Rom med början år 65 då Paulus avrättades med svärd:
- - -

  • Pastor Lewi Pethrus besökte Rom 1925: Nästa dag gick jag genom Vatikanen. Det var tillfälle för mig att få se och hälsa på påven, ty han hade mottagning, då jag besökte hans makalösa palats, men på förfrågan meddelades det mig, att man då var skyldig att kyssa hans hand, vilket ju innebär ett erkännande och en viss dyrkan av honom, varför jag utan tvekan avstod från att möta denna antikrists förebild. (Ur boken I bibliska farvatten)

- - -

  • Pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin om förestående resa till Rom 2011: Sedan januari 2003 har en officiell dialog pågått mellan Pingst och Romersk-katolska kyrkans stift i Sverige. Sedan starten är jag en av flera pingstvänner som av Pingsts styrelse valts att finnas med i dialogen. Som ett led i denna dialog planeras en gemensam resa till Rom - - - I dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan i Sverige har vi kunnat glädjas åt den vilja att förstå varandra som bägge parter uppvisat. Samtalet har omgetts av bön och omfattats av besök i varandras miljöer. Det har lett till en större förståelse för våra respektive traditioner. - - - Påven Benedikts böcker om Jesus har tagits emot med glädje av kristna i alla kyrkor. Alla som läser dem möter här en enkel, självklar och varm tro på evangeliets kraft. (Dagen)
  • Olof Djurfeldt var också med på resan till Rom: -Målet med dialogen har hela tiden varit att samtala i teologiska frågor och lära känna varandra – inte att bilda union eller gå samman. (Dagen)
- - -


  • Pingströrelsens nuvarande ledare Pelle Hörnmark om resan till Rom 2011: -Jag har fått en hel del mejl från personer som är kritiska. Jag kan förstå att de undrar vad som händer. En del säger: “Är det inte en annan Ande?” Men när jag är tillsammans med Fredrik, biskop Anders och andra från Katolska kyrkan ser jag inte något annat än att de tror på samma Jesus som vi i pingströrelsen. - - - Vi är väldigt präglade av Lewi Pethrus ord. Han sa för länge sedan att pingströrelsen aldrig fick bli ett nytt kyrkosamfund utan en levande väckelserörelse. Det synsättet präglar oss fortfarande. Det är nog bäst om vi blir vid vår läst... (Dagen)


Vad säger då pingsväckelsens pionjärer? Det finns många tydliga riktlinjer att citera. Ett av de mer starka dokumenten som publicerades i Evangelii Härold 1927 går inte att misstolka. Det märkliga här är att då dagens pingstledare påminns om detta viktiga styrdokument, reser man ragg, skakar på huvudet och går vidare. När en blind leder en blind faller de båda i gropen:


  • För min personliga del känner jag mig djupt tacksam till Gud, att jag får tillhöra en andlig inriktning, som konsekvent hållit sig utanför detta ödesdigra alliansväsen. - - - Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar, har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Den kan icke leva sitt liv tillsammans med katolska villfarelser och bibelkritik. - - - Vi veta av Guds ord, att avfallet skall bliva stort i den yttersta tiden, men att det på så kort tid skulle få en sådan makt över en så mäktig andlig rörelse som frikyrkorörelsen i Sverige, det har troligen ingen kunnat tänka sig. Må Gud bevara sitt fria folk från att följa med i utförsbacken! (Evangelii Härold Nr 50 1927)
Att det idag råder total förvirring kan man bland annat läsa om i debattforumet Aletheia
Kommentarer

MyTwoCents sa…
Mycket viktigt bidrag i debatten!

Tack Berno!

Det finns en liten skara människor trots allt som vägrar böja knä för Baal.

/Daniel www.aletheia.se
Anonym sa…
Hur kan Baal vara = Kyrkan?