Fullständig påvlig avlat utlovad!

Den katolska mässan är
avgudadyrkan.
Från Vatikanen utgick påbudet att endast kyrkans heliga sakrament kan ge syndernas förlåtelse. Nu har påven kommit med ett nytt dekret som lovar fullständig avlat för de medlemmar som uppfyller vissa riter.
Erbjudandet, som är överlämnat Ex-cathedra av en ofelbar påve, tas emot med förtjusning av flera  katolska  hemsidor att döma.
För att vara värdig avlaten får medlemmen räkna med att skärpa sin närvaro och öka sitt engagemang avsevärt:

  • De ska delta vid minst tre predikningar under den Heliga Missionen, eller åtminstone vid tre lektioner ur katekesen, i kyrkan eller på annan plats.
  • Varje gång de under en pilgrimsvandring besöker en basilika, en katakomb, en katedral eller en helig plats, tex platser dedikerade till jungfru Maria eller de heliga apostlarna. Där ska de delta i ett heligt firande eller åtminstone tillbringa lite tid i bön och from meditation, vilket ska avslutas med reciterandet av Fader vår och Ave Maria.
  • Speciellt utvalda dagar under det utvalda Trons år ska de delta i Eukaristin eller Tidegärden.
  • Någon dag ska de besöka den plats de blev barnbegjutna för att på ett legitimt sätt förnya doplöftet.
  • Domkapitel eller biskopar och de som har samma rättsliga status, ges myndighet att dela ut en påvlig välsignelse med åberopande av fullständig avlat.
Avlatstiden gäller från och med den 11 oktober i år och sträcker sig till den 24 november 2013. 
Det är skrämmande hur lättpåverkade folk är. Enligt Bibeln så är detta påvliga dekret inget annat än humbug. Det finns inga som helst kyrkliga sakrament eller ceremonier som på något sätt kan ge syndernas förlåtelse, oavsett hur många goda gärningar eller uppoffringar som görs. 

Bibeln säger: Tro på Herren Jesus så blir du frälst! Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda så blir du frälst. 

Tyvärr råder det idag en enorm förvirring bland kristenheten i fråga om den romerska katolska religionen. Tidigare väckelserörelser som Pingst och Trosrörelsen har mer eller mindre resignerat i den kamp där man tidigare varit mycket noggrann med att dra upp tydliga riktlinjer. Tidigare pingströrelsens organ Dagen rapporterar flitigt och gärna om framgångarna i det kyrkoekumeniska arbetet mellan pingstsamfundet och Vatikanen, eller om Livets ords helomvändning, som från att ha varnat för påveväldet, idag är en av dess främste förespråkare inom frikyrkligheten. Katolska talare och författare har idag stort inflytande i Livets ord. 

I det välbesökta debattforumet Aletheia spretar åsikterna åt många olika håll, något som speglar den förvirring som råder.

Uppenbarelseboken ger oss en mycket tydlig beskrivning av vad den romerska katolska kyrkan är och representerar:
Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Det räcker att lyfta en aning på locket till det Vatikanen representerar för att se hur träffsäkert Bibelns budskap är. Påvedömenas historia är en blodig och ond historia som har skördat många oskyldiga människoliv och påvedömets rikedomar är i stort sätt uppbyggda med konfiskerade medel. Under senaste decennierna finns det ett flertal personer med insikt som velat lyfta fram och avslöja Vatikanens  smutsiga affärer. 
Efter påven Johannes Paulus I död, efter bara 33 dagar vid makten, har det framkommit att han troligen var ett offer för den ekonomiska maffia som då styrde över Vatikanens tillgångar. Johannes Paulus försökte nämligen röja upp i ekonomin, men stoppades. 
En utmärkt bok som på ett initierat och avslöjande sätt skriver om påvens plötsliga död är "I Guds namn" (1984) av den engelska journalisten David A. Yallop, vilken efter flera års gedigen forskning presenterar bevis som tyder på att påven mördades av sina egna.
Den nu aktuelle påvens fd butler dömdes bland annat för att ha läckt obehaglig information om korruption:
– Mitt motiv var att avslöja korruption, maktspel och falskhet inom den katolska kyrkan, har Gabriele själv försvarat sig med i förhör.

Kommentarer

Från himlen har ett påbud gått ut som är det enda vi behöver:
Ty så älskade Gud världen att var och en som tror på Honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Joh.3:16
Tänk att Jesus har öppnat vägen till Fadern och vi behöver ingen mellanhand för att komma fram. Vilken nåd!
Anonym sa…
Galenskapen eskalerar. Det verkar som om "någon eller något" anser det vara bråttom nu...

http://huldamyblog.wordpress.com/2012/10/23/det-sataniska-parallellerbjudandet-i-kyrkor-och-samfund-i-synnerhet-inom-trosrorelsen/