Hunsade föräldrar

Svensk skolpolitik

Hur länge ska myndigheterna tillåtas att styra och ställa över svenska föräldrars och barns frihet? Från vaggan till graven fostras medborgarna genom samhällets olika institutioner att tro att staten är den enda som har kapacitet nog att tala om för oss vad vi ska göra och bestämma över våra vanor. En så självklar rättighet som religions- och yttrandefriheten är kraftigt begränsad i dagens samhälle. Har du "fel" åsikt riskerar du också att bli utan arbete och du räknas absolut inte vara lämpad att ta hand om ens dina egna barn.
Den svenska skolan lägger beslag på barnen ca 185 dagar varje läsår. Kristna föräldrar som är måna om att deras barn ska få med sig kunskapen om Gud och Bibeln kämpar två gånger varje läsår för att kräva att åtminstone  skolavslutningen ska få hållas i ett kyrkorum. Det hela blir som en pseudohändelse - ett slag i luften. Istället borde varje troende förälder våga ställa krav på samhället och frånta dess funktionärer huvudansvaret för våra barns uppfostran. En så självklar mänsklig rättighet som hemundervisning anses idag vara kriminell handling och svenska familjer som vägrar anpassa sig till formalismens band jagas i landsflykt.

Senast i raden av "kristna skolor" som nu måste ge avkall på innehåll och riktning för att få behålla den åtråvärda skolpengen, är Strandskolan i Vilhelmina. Strandskolan har ett schemalagt pass om en halvtimme varje vecka där eleverna erbjuds andakt. Deltagandet är frivilligt och den som inte vill delta erbjuds lästräning, enligt Vk. Nu har skolinspektionen reagerat och beslutat att stoppa andakten, eftersom det inte är tillåtet enligt svensk skollag, något även tidningen Dagen uppmärksammat.
Det finns fler kristna friskolor som på liknande sätt tvingats att ändra sin inriktning för att få behålla sin rätt att undervisa.

Samtidigt införs andra religiösa nyandliga övningar på bred och obligatorisk basis. Så långt ner i åldrarna som på dagis får barnen lära sig utöva yoga och på det sättet, för många obemärkt, slussas in i den hinduiska religionen. En förälder som reagerat på hur barnen utsätts för yoga har gjort en anmälan till Skolinspektionen. Stockholms Skolborgarråd Lotta Edholm svarar på sin blogg genom att säga att om yogan skulle förbjudas så kommer hon att vara den förste att överklaga ett sådant beslut.

Kommentarer

Anonym sa…
Som vanligt så öppnas det mer och mer för mystiska religioner och täpps till mer och mer för sanningens budskap, evangelium.