Svår situation för våra haitiska vänner...

Veronica ledde kvällens möte i Palavé. Som en viktig och aktuell del av mötet informerade hon tillsammans med Sean om den nya situation haitier i landet står inför. Nästan alla av oss som var samlade var haitier och alla lyssnade uppmärksamt. För många av dem är på grund av språket den snabba nyhetsförmedlingen på TV svår att uppfatta, och dagstidningar är mycket sällsynt i vardagen. Veronica bad den som hade sina papper klara att räcka upp sin hand. Ingen hand räcktes upp.  Läs vidare på Karins blogg

Kommentarer