Haitiska barn vägras utbildning

Haitiska barn i Comunidad Maranatas skola i Palavé.
Än en gång visar rasismen upp sina fula sidor. I Dominikanska republiken bor och lever drygt en miljon haitier varav minst 90 procent är illegala. Många av familjerna har levt där i flera generationer och ser landet som sitt hemland. De har språket och har under många år åtagit sig arbeten som få andra vill ha; hårda plantagearbeten på sockerrörsfälten, nattvaktsjobb, tunga byggarbeten etc. Man kan med enkel algebra konstatera att en stor del av den dominikanskt framväxande välfärden är uppbyggd med hjälp av haitisk arbetskraft.
I dagarna kablades ett beslut ut av landets migrationsmyndighet som med hot om represalier förbjuder dominikanska skolor att skriva in illegala utlänningar i sina skolor. Man kunde lika gärna ha skrivit "haitiska medborgare". Bestämmelsen innebär i praktiken att tio tusentals haitiska barns skolgång över en natt kriminaliserats, och att de skolor som trotsar påbudet riskerar att dras inför rätta.
Debatten är nu i full gång och tidningarna kommenterar olika nyckelpersoners åsikter. Så här skriver Karin, som befinner sig mitt i händelsernas centrum, i sin blogg:
Det handlar naturligtvis om haitier! Det handlar om tusen och åter tusentals barn! Det handlar om haitiska barn födda här i Dominikanska republiken utav sina papperslösa föräldrar! Det handlar om människor som ingenting har att återvända till i Haiti. De har arbetat och slitit, byggt upp den dominikanska välfärden. Extremt lågavlönat byggt vägar, broar, stora shoppingcenter....ja slitit hårt. Nu ska deras barn kastas ut ur skolorna!
Datorerna gick varma under hela dagen då vi sökte mer information och kontakter.
Tidigare utbildningsministern Milagroz Ortiz Bosch påminner om att rätten till utbildning är universell, på samma sätt som rätten till liv."Vi behandlar dessa barn på samma sätt som nazisterna behandlade judarna."
Nuvarande utbildningsministern Josefina Pimentel meddelar att ett möte mellan Utbildning och Migration nu har planerats in för att reda ut frågan. Många är de reaktioner som fördömer. Många är de som nu protesterar.
Detta är inget annat än en alarmerande kränkning av Mänskliga Rättigheter. Ännu en gång exponerar sig Dominikanska republiken inför den övriga världen och internationella krav.
Debatten rullar vidare i media. Själv ger jag mig nu strax ut till Palavé för att ge extra stödundervisning till en grupp haitiska barn, papperslösa barn...

Kommentarer