Upprop för barns och föräldrars rättigheter i undervisning och utbildning

Nya skollagen har flera allvarliga brister som begränsar elementära rättigheter för föräldrar och lärare. Friskolor har tvingats avsäga sig sin egentliga identitet som kristna och föräldrar som valt att hemundervisa har hotats med dryga böter och ett femtontal familjer har känt sig tvingade att gå i exil för att kunna fortsätta hemundervisa.

Nu finns ett upprop som protesterar mot hur skollagen negligerar föräldrars lagstadgade rättigheter att själva utifrån Europakonventionen och FNs stadgar om mänskliga rättigheter, och som kräver lagändring.

Uppropet finns att läsa här. Frågan känns angelägen -  för familjens rätt och för våra barns framtid.

Kommentarer