Hemundervisning - en fråga om mänskliga rättigheter

Något Sveriges regering och riksdag medvetet förbisåg då man klubbade igenom nya skollagen, var att man samtidigt kriminaliserade ett antal hemundervisande svenska familjer. Trots att ett helt skolår ännu inte hunnit avslutas med nya skollagen som gällande, har redan ett femtontal familjer känt sig tvingade att fly Sverige. Frågan har flera gånger lyfts upp och redan innan riksdagen klubbade igenom lagen informerades regering och riksdag om de förödande effekter som skulle följa. Normala ordningar vid antaganden av nya lagar har i det här fallet frångåtts. Lagen skulle skyndsamt godkännas för att rädda regeringen från en kris.
Nu, ett par år efter att beslutet togs, skriver Annelie Enochsson och Tune Skånberg, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna och Ruth Nordströmjurist, ordförande Riksorganisationen PRIM och ordförande Swedish Human Righs Lawyers,  en debattartikel i GP där man varnar för hur skollagen åsidosätter mänskliga rättigheter. Artikeln avslutas så här:
I våra grannländer Finland, Åland och Danmark ställs krav på att eleven skall få kunskaper och färdigheter, snarare än på att de ska gå i skolan, alltså en läroplikt snarare än en skolplikt som i Sverige. Kanske är detta något för Sverige också att införa? För inte vill väl skolministern att Sverige skall fortsätta med att kriminalisera svenska barnfamiljer?

Kommentarer