Likhet inför lagen ett hot

Pepsi testar smaker med aborterade fosterceller.
I USA-delstaten Oklahoma har ett nytt lagförslag nyligen presenterats som värnar om mänskliga rättigheter för alla, det ofödda barnet inkluderat. Lagen, Personhood Act, godkändes av delstatens senat i februari och även delstatens guvernör, republikanen Mary Fallin, förväntas underteckna den. Går lagen igenom innebär det att ett embryo direkt vid befruktningen får samma rättigheter som en redan född människa. Lagen ses som ett hot mot abortlagstiftningen, något svenska medier fokuserar på då nyheten sprids. Exempelvis rubricerar TV4 nyheten så här: Rätten till abort i Oklahoma hotas – embryo kan få samma rättigheter som en människa. Även Aftonbladet och flera andra tidningar skriver på samma motbjudande sätt om ”hoten” som följer en lag som värnar om livet! I samma amerikanska delstat Oklahoma debatteras läskedrycksjätten Pepsis moral vid framställning av nya smaksensationer. För att stimulera olika smaker i bearbetade livsmedel använder man sig av aborterade fosterceller för test och framtida produktion. Senomyx, ett kalifronien-baserat biotekniskt företag är ett företag som använder aborterade embryon för att skapa smaker som sedan används i produktion av livsmedel hos flera stora livsmedelsproducenter som exempelvis Kraft, PepsiCo och Nestle.
Vi lever i en grotesk värld där människovärdet degraderas i en rasande takt och där kommersen sätts i första rummet. Till och med aborterna värderas utifrån ekonomiska intressen. Under falska klyschor som”kvinnans rätt” och liknande dödas drygt 30 000 ofödda barn årligen bara i Sverige. Främsta orsaken är ekonomi i form av studier, karriär och självförverkligande.

Kommentarer