Bister verklighet för många haitiska kvinnor

Så här ser den bistra verkligheten ut för många haitiska kvinnor:

Kommentarer