Totalitär Stat

Ett totalitärt samhälle är det ingen som vill ha. Ändå är det så det svenska samhället håller på att utvecklas. Staten arbetar genom regeringen på att få en mer eller mindre total kontroll över samtliga medborgare. Som bekant är det ekonomiska vapnet ett av de starkaste man tar till för att kuva medborgarna. 2011 anses vara ett svart år för många utförsäkrades situation. Handikappade och svårt sjuka tvingas sälja sina bostäder för att överleva. Våra omdömen ifrågasätts ständigt av myndigheterna.

En målgrupp för Statens intresse är barnen. De ska utan kompromiss genomgå just de utbildningsanstalter regeringen beslutar om. Ingen ska tillåtas att ordna sin undervisning på annat sätt, trots att det är en mänsklig rättighet inskriven i Europakonventionen och FNs allmänna stadgar. Sverige är unikt på det sättet att man som enda demokratiska land år 2010 beslutar om införandet av en ny Skollag, vilken i ett nu kriminaliserar alla de familjer som exempelvis hemundervisar sina barn. Redan har över tio familjer gått i politisk exil och lämnat Sverige för att kunna fortsätta hemundervisa. Andra familjer har än så länge stannat kvar och tagit upp kampen mot Goliat.

Media har under senare tid lyft fram olika situationer som uppstått. Länkar här till några läsvärda artiklar som visar på hur en familj i Uppsala hotats med vite på 180 000 kronor, hur en annan familj utsätts för sociala utredningar etc. Det finns egentligen många fall att lyfta fram, men av hänsyn till ett innevarande läsår och för den nödvändiga studiero familjerna behöver, låter jag bli. Det är inte rättvist att ansvarstagande föräldrar och barn som absolut inte vill byta ner sig och överge hemundervisningen som skolform, ska jagas av myndigheter. Men så ser Sverige ut idag, anno 2012.

Hemundervisningen är internationellt sett en framgångsrikt och starkt växande rörelse - även i Sverige. Ju fler föräldrar som får upp ögonen för de fördelar som finns med att hemundervisa, desto fler kommer också att kämpa för den rätten.

Kommentarer

Marguerite sa…
Ja,bevare oss väl!!!...Det är snart värre här än i det forna Ryssland!!!...Men vi får lyfta vår blick,,,vi har här ingen varaktig stad!!!...Allt gott och Herrens välsignelse!!!...Kram!!!
Det är så mycket av detta som inte kommer fram i vanliga media. Och detta med kontroll, det gäller ju inte bara Sverige utan vi är ju en del av ett världssystem där vi är mycket synliga i allt vad vi gör.

Det är ju svårt att få bort de systemen, men vi får be till Gud att de inte hamnar i fel händer.

Tack för ett upplysande och bra inlägg.
Midnatsrop sa…
Jag tror tiden snart är inne, för antikrist framträdande. När förföljelsen kommer efter de sanna kristna, vi får då gå "under jord" för att kunna fortsätta vårt uppdrag för Jesus. Vi får bära hans smälek, utanför lägret Berno. En brudeskara som vandrar i Ande och Sanning. Ett hjärta och en själ. Eller vad tro du ...? Kram !
Berno sa…
Tack för era kommentarer. Kan bara instämma i det ni skriver. Trots allt som händer tappar vi inte modet utan blickar framåt. Det finns inget större än att få leva för Jesus, på livets alla områden.