Haiti 2012


Port au Prince - dagarna efter jordbävningen.


Ett av hundratals tältläger.

Kort historik: Comunidad Maranata arbetar sedan drygt två år med olika projekt i Haiti. Ungefär två veckor innan den ödesdigra jordbävningen raserade landets huvudstad Port au Prince den 12 januari 2010, beslutade Comunidad Maranata att påbörja ett arbete i Baptiste med närliggande områden, en bergsby i landets östra delar. Att församlingen valde att arbeta just där beror till stor del på att flera av församlingens medlemmar i Santo Domingo har sina rötter där. Det hela började med ett besök i Baptiste, december månad 2009.

Två veckor senare nåddes församlingen av besked om att en kraftig jordbävning omvandlat stora delar av Haitis huvudstad till ruiner. Ett ögonblick som för alltid kommer att finnas kvar i församlingens minne är den kväll man var samlade till möte i Batey Palavé i Santo Domingos utkanter, den plats där Comunidad Maranata har sin möteslokal. De flesta av församlingens haitiska vänner nåddes av besked om att de förlorat anhöriga i katastrofen. Stämningen var verkligen ödesmättad.


I och med att inriktningen att arbeta på Haiti var klar kunde Comunidad Maranata direkt efter jordbävningen förbereda flera hjälptransporter med mat, vatten och mediciner. En buss chartrades med chaufförer som var vana att resa i Haiti och kontakter togs med lokala läkare och församlingar. Under de närmaste veckorna gjorde Comunidad Maranata inte mindre än fem hjälpresor in till Port au Prince. Utöver akuta förnödenheter utrustade man också ett av tältlägren med ett dieseldrivet elverk.
Mediciner överlämnas till haitiska läkare som arbetar bland de jordbävningsdrabbade.
Några av de barn som beretts plats på ett tillfälligt anordnat barnhem.
Sean och Nicholas levererar ett dieseldrivet elverk till ett av Port au Princes tältläger.
Missionens initiala arbete i Haiti blev således mycket dramatiskt. När den mest akuta situationen lagt sig återgick man till att besöka Baptiste.

Några av barnen i skolan i Mont-Leon.
Ganska snart möttes missionärerna av de många behov som finns representerade i Baptiste med omnejd. Många hembesök gjordes och redan under första året åtog sig missionen att ombesörja skolgången för många barn. En plats som på ett speciellt sätt kom att läggas på församlingens hjärta är Mont-Leon, en by som ligger ca fem kilometers gångpromenad upp i bergen från Baptiste sett. Omgående kunde man ombesörja så att samtliga 267 elever som då fanns i en av bygdens skolor fick studera avgiftsfritt läsåret 2010-11. Under innevarande läsår finns i samma skola fler än 300 elever, vilka alla får sina omkostnader täckta av Comuinidad Maranata.

Missionen har även hjälpt många andra familjer på olika sätt med mat, mediciner och annat. En situation som drabbat bygden hårt är den tragiska koleraepidemin som genom FN's trupper från Nepal gjorde sin entré i landet. I dags dato har över en halv miljon haitier drabbats och man räknar snart med långt över 7 000 dödsoffer. Comunidad Maranata har försett två lokala läkarmottagningar med mediciner och vätskeersättning vid flera olika tillfällen.

2012: För innevarande år finns planer att fortsatt stödja skolan i Mont-Leon. Tack vare gåvor som kommit in är över 300 barns skolgång garanterad läsåret ut. Alla får sina kostnader täckta och skolans åtta lärare har sin lön betald.
Ett stort behov som finns i Mont-Leon är en ny skolbyggnad. I dag arbetar man utomhus under plåttak och på jordgolv. Under en samling tillsammans med många av bygdens föräldrar presenterades behoven men också planer på var en skola skulle kunna byggas. Comunidad Maranata's förhoppning är att kunna bistå med hjälp till detta skolbygge med åtta undervisningssalar, sjukstuga och toaletter.

Inne i själva Baptiste, regionens huvudort, fortsätter missionen att bistå de två läkarmottagningar som finns med mediciner. Ett akut behov under 2011 har varit koleramediciner och vätskeersättning. När regnperioden börjar framåt våren räknar man med ett nytt uppsving av antalet kolerapatienter och innan dess vill vi ha försett de läkare som arbetar där med så mycket mediciner som möjligt.

Flera av bygdens familjer får fortsatt stöd av Comunidad Maranata i form av mat, mediciner och andra hjälpmedel för de sjuka. På bilden syns Claudine som drabbades av polio när han var två år. Tack vare den hjälp missionen kunnat förmedla har han fått livsgnistan tillbaka. Tidigare satt han mest apatisk på en pinnstol från morgon till kväll. Nu har han fått pedagogiska hjälpmedel för att träna upp sin motorik med de kroppsdelar som han har möjlighet att använda. Han har också återfått lusten att börja läsa och räkna. Det finns i Baptiste många liknande fall av barn som på olika sätt drabbats av sjukdomar och fattigdom men som man också med förhållandevis små medel kan hjälpa till ett bättre liv.

Grunden för Comunidad Maranata's arbete är Jesus Kristus och den rättfärdighet han lär och representerar. Då Jesus initierade sin jordiska tjänst gav han också programförklaringen, då han inför folket i sin hemby proklamerade: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren."
Församlingens stora utmaning idag är att ge praktiska uttryck åt detta budskap - mitt i en orättfärdig och ond värld.

Kommentarer

Marguerite sa…
Må Herren rikligen välsigna hela församlingen,för det arbete som ni utför i Herrens tjänst!!!...Vi får alla hjälpa till att lindra nöd och sprida evangelium där behoven finns!!!...Fridshälsningar och Kram!!!
Midnatsrop sa…
Frid Berno ! Hörde på nyheterna, att folk rasar, och kräver ett svar, vart alla katastrofpengarna har tagit vägen. Det har "försvunnit" massor. Må Herren sända ånger, till dessa giriga hjärtan. Men tack och lov, har ni icke förtröttats. Jag ber att Herren ska verka med sin Ande på ett Gudomligt, övernaturligt sätt och giva eder kraft, för varje dags behov. Ps. Övernaturligt, låter så dumt sagt, eftersom allt som har med Herren att göra, är så naturligt. Var välsignade alla. Kära Maranatakramar från Småland !