Martyrernas sådd - hundrafaldig frukt

Att så med tårar kan man säga om de bröder och systrar som under hot om svår förföljelse dock väljer att stå fasta i sin tro och övertygelse på Jesus. Var femte minut dödas en kristen på grund av att vara en Jesu lärjunge.

Under ett besök vi idag hade i församlingen berättade en missionär om hur en evangelist ställdes inför ett ultimatum; överge din tro och återvänd till islam så får du överleva, eller håll fast vid din tro på Jesus och bli dödad. Mannen sa att han aldrig någonsin skulle kunna förneka sin frälsare Jesus Kristus. Fem minuter senare var han ett huvud kortare, halshuggen.
En kort tid därefter hade femtio nya vittnen anmält sig och sagt sig villiga att ikläda sig martyrens mantel. En sådd med tårar...

Tidningen Dagen skriver om ett illdåd riktat mot en troende familj. Fall efter fall kan nämnas och vi behöver verkligen påminnas om vad det innebär att vara en sann Jesu lärjunge. Det hårdnar i tiden, Jesus kommer snart: Håll fast det du har så att ingen tager din krona.

Kommentarer