Människans värde


I Sverige fortsätter sjukhusen att helt lagligt abortera ofödda barn, trots allt tal om människans värde och barns rättigheter. Nästan 100 barn varje dag avslutar så sitt liv, utan möjlighet att få se dagens ljus. Det är en skam för vår nation, en skam som avslöjar en helt fruktansvärd människosyn som får alltmer ödesdigra konsekvenser i samhället.
Du som av olika samhälleliga krav jagas till att utföra en så fruktansvärd och oåterkallelig handling som att abortera ett ofött barn; tänk på att varje individ har ett oändligt värde.

Kommentarer

Anonym sa…
Det finns tre gundläggande principer som jag anser är grunden för den finansoro och kattastrofer som världen idag skakas av. För det första Gud har sagt välsingna Israel och eftersom han har sagt de så är det klart att vi skall göra de de står inte att vi skall gå till rätta med Israel det ligger på Guds plan vi skall välsingna Israel då skall vi som enskilda och som nation bli välsingnade.
För det andra är det den fria aborten den är en skam för ett samhälle att ha en fri abort det är ett generalangrepp på själva livet coh därmed måste jag också säga att jag dömer inte den kvinna som gör detta utan den stora skammen skall de ha som byggt dessa lagar som gör de möjligt. För det tredje homosexualitetens utbredning: det är ett skamgrepp på själva kärnfamiljen.Dessa tre tror jag utgör grunden för att kunna bygga ett stabilt samhälle tryggt säker och ekonomiskt gångbart. osså
Midnatsrop sa…
Jag håller med om att mörda sina barn här helt fel.( Jag kallar det inte för foster.)Själv är jag ett levande exempel på detta. MAN GLÖMMER DET ALDRIG...Men vem tänker på människovärdet, när man blir, och är gammal...? Det är lika illa där också. / Vem bry sig om en åldring, som glöms bort på en toalett t.ex...? Alla människor, är lika viktiga inför vår levande Gud. MEN VEM BRYR SIG OM EN MÄNNISKAS RÄTT, TILL ETT VÄRDIGT LIV...? Man kunde lika gärna skriva en bok, om allt ihop Berno... Grattis i efterskott till dig förresten, och Herrens stora välsignelser. / Maranatakram från Småland. Ps: Jag får datera upp mig ! Haha!!!